Hipomagnesemia

Definición

Mg2+  <1.8 meq/L (0,9 mmol/L)

hipomagnesemia

Causas
 • Alcoholismo crónico, pancreatitis
 • Deplección excesiva: hipercalcemia, hipofosfatemia, hiperaldosteronismo, acidosis, diabetes, síndrome de malabsorción
 • Aporte insuficiente
 • Fármacos
Fármacos que causan hipomagnesemia
 • Cisplatino
 • Pentamidina
 • Ciclosporina
 • Anfotericina B
 • Tacrólimus
 • Aminoglucosidos
 • Foscarnet
 • Diuréticos
 • Omeprazol
Clínica

Generalmente asintomática (excepto Mg2+ <1,2 meq/L)

 • Arritmias ventriculares graves
 • Alteraciones neuromusculares: hiperexcitabilidad, debilidad muscular, temblor
 • Hipopotasemia, hipocalcemia
Tratamiento
 • En caso de hipomagnesemia leva o asintomática
  • Aporte vo: 8-10 meq/8h (aporte diario entre 20-40 meq Mg elem)
 • En caso de hipomagnesemia severa o sintomática:
  • Aporte i.v: 1,5 g MgSO4 iv en 100ml SG5% en 15min (dosis de choque) + 6 g MgSO4  en 500-1000mL de SG5% a pasar en 6-24h
Presentaciones de magnesio
Mg elemento mg/unidad mmol/unidad meq/unidad
1 mmol = 2 meq =24mg de Mg elem
Magnogene®

(sales de Mg)

53 2.17 4.34
Actimag®

(Mg pidolato 2g/5ml, 100mL)

170 /5ml 7.15/5ml 14.3/5ml
Sulmetin®

(Mg sulfato

Amp de10ml al 15%)

147.9mg/10ml 6.09/10ml 12.18 /10ml

Última actualización 30 diciembre 2015